Cyfranogwyr Crwsibl Cymru 2021

Trefor Aspden

Hannah Bayfield

James Bell

Francesco Del Giudice

Derek Dunne

Ellen Evans

Britt Hallingberg

Elizabeth Hart

Penny Holborn

Lorelei Jones

Renata Jurkowska

Nick Kent

Sophia Komninou

Sandy Kyaw

David Lee

Catherine MacLeod

Rhiannon Marks

Nina Maxwell

Gillian McFadyen

Georgina Menzies

Simon Middleburgh

Alec Moore

Irina Nicholas

Caitriona Noonan

Christina Papagiannouli

Aled Roberts

Seren Haf Roberts

Gemma Whatling

Hywel Williams

Joanna Wright

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo