2021

Crwsibl Cymru 2021

Daeth ymgeiswyr llwyddiannus 2021 o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Metropolitan Caerdydd, Abertawe a De Cymru, yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Fel yn y blynyddoedd blaenorol, cawsant eu dewis drwy broses gystadleuol lle dangoswyd eu rhagoriaeth mewn ymchwil, ynghyd â diddordeb mewn ymchwil a chydweithio rhyngddisgyblaethol. Dangosodd pob un o’r 30 hefyd ymrwymiad i feddwl am effaith ehangach eu gwaith. Yn sgîl pandemig COVID-19, penderfynwyd gohirio rhaglen 2020 tan 2021, ac oherwydd y pandemig parhaus, addaswyd y rhaglen i gael ei chynnal ar-lein. Er gwaethaf yr heriau o weithio ar-lein, ymatebodd y Crucibles yn dda, trwy gynnal sgyrsiau meddylgar a meithrin cydweithrediadau newydd.

Carfan 2020/21, ar-lein

Proffiliau cyfranogwyr

Diddordebau ymchwil carfan 2020/21