2021

Crwsibl Cymru 2021

Daeth ymgeiswyr llwyddiannus 2021 o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Metropolitan Caerdydd, Abertawe a De Cymru, yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Fel yn y blynyddoedd blaenorol, cawsant eu dewis drwy broses gystadleuol lle dangoswyd eu rhagoriaeth mewn ymchwil, ynghyd â diddordeb mewn ymchwil a chydweithio rhyngddisgyblaethol. Dangosodd pob un o’r 30 hefyd ymrwymiad i feddwl am effaith ehangach eu gwaith.

Carfan 2020/21, ar-lein

Proffiliau cyfranogwyr

Diddordebau ymchwil carfan 2020/21

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo