Sioeau Teithio

I gael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio ac i wybod sut y gall Crwsibl Cymru fod o gymorth i’ch gyrfa ymchwil, dewch i gael sgwrs gyda ni am y rhaglen yn ystod un o’n sioeau teithiol anffurfiol rhithwir:

  • Dydd Mercher 13 Rhagfyr, 11:00 – 12:00
  • Dydd Mawrth 9 Ionawr, 14:00 – 15:00
  • Dydd Iau 11 Ionawr, 11:00 – 12:00
  • Dydd Iau 18 Ionawr, 14:00 – 15:00 (ffocws ar fusnes, diwylliant neu sector cyhoeddus)

Defnyddiwch y ddolen isod I gofrestru os gwelwch yn dda:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MEu3vWiVVki9vwZ1l3j8vHVtJ4L1s8dCils-dHnFY45UQjY3WFE5SlgwS0o5NUpES1BMR05LOExTNy4u

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod pryd mae’r rhaglen yn galw am geisiadau, ebostiwch Rhiannon Robinson, (Rheolwr Rhaglen Crwsibl Cymru), er mwyn cael eich rhoi ar y rhestr bostio.

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo