2022

Crwsibl Cymru 2022

Daeth ymgeiswyr llwyddiannus 2022 o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Metropolitan Caerdydd, Abertawe a De Cymru, yn ogystal â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Fel yn y blynyddoedd blaenorol, cawsant eu dewis drwy broses gystadleuol lle dangoswyd eu rhagoriaeth mewn ymchwil, ynghyd â diddordeb mewn ymchwil a chydweithio rhyngddisgyblaethol. Dangosodd pob un o’r 30 hefyd ymrwymiad i feddwl am effaith ehangach eu gwaith.

Carfan 2022 yn Neuadd Aberdâr, Prifysgol Caerdydd.

Proffiliau cyfranogwyr

Diddordebau ymchwil carfan 2022