Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am Grwsibl Cymru, cysylltwch â Dr Rhiannon Robinson:

Crwsibl Cymru
Prifysgol Caerdydd
11eg Llawr, Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
CAERDYDD
CF24 0DE

Ffôn: 029 2087 9245 / 029 2087 9098

Ebost: welshcrucible@caerdydd.ac.uk

Hyrwyddwyr Crwsibl Cymru

Prifysgol Aberystwyth – Dafydd Roberts
Prifysgol Bangor – Alison Wiggett
Prifysgol Caerdydd – Rhiannon Robinson
Prifysgol Metropolitan Caerdydd – Yvonne Morgan
Prifysgol Abertawe – Charlotte Morgans
Prifysgol De Cymru – Michelle Evans

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo