Contact // Cysylltu

For further information about Welsh Crucible please contact Dr Rhiannon Robinson at:

Welsh Crucible
Cardiff University
11th Floor, McKenzie House
30-36 Newport Road
CARDIFF
CF24 0DE

Tel: 029 2087 9245 / 029 2087 9098

E-mail: welshcrucible@cardiff.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Grwsibl Cymru, cysylltwch â Dr Rhiannon Robinson:

Crwsibl Cymru
Prifysgol Caerdydd
11eg Llawr, Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
CAERDYDD
CF24 0DE

Ffôn: 029 2087 9245 / 029 2087 9098

Ebost: welshcrucible@caerdydd.ac.uk

Welsh Crucible Champions // Hyrwyddwyr Crwsibl Cymru

Aberystwyth University – Dafydd Roberts – Prifysgol Aberystwyth
Bangor University – Alison Wiggett – Prifysgol Bangor
Cardiff University – Rhiannon Robinson – Prifysgol Caerdydd
Cardiff Metropolitan University – Orla Govers – Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Swansea University – Charlotte Morgans – Prifysgol Abertawe
University of South Wales – Jonathan Sinfield – Prifysgol De Cymru