The Welsh Crucible Network

Each year, the Welsh Crucible creates a network of 30 researchers across Wales.

Through a series of 2-day residential workshops, future research leaders have the opportunity to explore interdisciplinary collaboration and innovation.

After ten years, the Welsh Crucible alumni network is now 300 strong.

Bob blwyddyn, mae Crwsibl Cymru yn creu rhwydwaith o 30 o ymchwilwyr ledled Cymru.

Drwy gyfres o weithdai preswyl 2 ddiwrnod o hyd, mae arweinwyr ymchwil y dyfodol yn cael y cyfle i edrych ar gydweithio ac arloesi rhyngddisgyblaethol.

Ar ôl deg mlynedd, mae rhwydwaith cyn-ymchwilwyr Crwsibl Cymru yn cynnwys 300 o aelodau.

Welsh Crucible 2012 Cardiff University 1st June 2012.

To view profiles of Welsh Crucible researchers, find out more about successful and ongoing projects, and access media reports and more, please click the links in the sidebar.

I weld proffiliau ymchwilwyr Crwsibl Cymru, cael gwybod rhagor am brosiectau llwyddiannus a pharhaus, a chael gafael ar adroddiadau yn y cyfryngau a rhagor, cliciwch y dolenni yn y bar ochr.