Apply // Gwneud Cais

The call for applications for Welsh Crucible 2022 is now open!

For information on why you should apply to participate in this prestigious programme of personal, professional and leadership development, please click here. For details on the application process, please click here. Please find the application form below:

Mae’r alwad am geisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2022 nawr ar agor!

I gael gwybodaeth am pam y dylech wneud cais i gymryd rhan yn y rhaglen bwysig hon fydd yn rhoi hwb i’ch datblygiad personol, proffesiynol ac arweinyddiaeth, cliciwch yma. I gael manylion am y broses ymgeisio, cliciwch yma. Gweler y ffurflen gais isod:

Ffurflen Gais Crwsibl Cymru 2022

Welsh Crucible Application Form 2022

If you have any questions then please do not hesitate to contact us at welshcrucible@cardiff.ac.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar bob cyfrif drwy ebostio welshcrucible@caerdydd.ac.uk 

The awards logo