Roadshows // Sioeau Teithio

The Call for applications for Welsh Crucible 2022 is now closed.

Applications for the 2023 Welsh Crucible will open in January, please follow us on Twitter (@welshcrucible) or look out for communications from your institution for more details closer to the time.

If you are interested in hearing about future calls for applications for Welsh Crucible, please email Rhiannon Robinson – Welsh Crucible Programme Manager to be put on the mailing list.

Mae’r alwad am geisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2022 bellach ar gau.

Bydd ceisiadau ar gyfer Crwsibl Cymru 2023 yn agor ym mis Ionawr. Dilynwch ni ar Twitter (@welshcrucible) neu cadwch olwg ar negeseuon gan eich sefydliad i gael rhagor o fanylion yn nes at yr amser.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod pryd mae’r rhaglen yn galw am geisiadau, ebostiwch Rhiannon Robinson, Rheolwr Rhaglen Crwsibl Cymru, er mwyn cael eich rhoi ar y rhestr bostio.