Christina Papagiannouli

Christina Papagiannouli

Prifysgol De Cymru

Crwsibl Cymru 2021

Christina is Research Fellow in Performance and Interactive & Immersive Technology at the University of South Wales, where she also lectures performance and new media. She holds a practice-based PhD in theatre and digital performance and an MA in theatre directing from the University of East London, an Integrated MA in theatre studies from Aristotle University of Thessaloniki and a diploma in drama from the University of Kent. Her research interests focus on the political character of cyberformance and the use of interactive and immersive technologies in theatre and performance. She has published widely in the field, including a Palgrave Macmillan monograph titled Political Cyberformance: The Etheatre Project in 2016. Christina is interested in inter/multi/cross-disciplinary research collaborations and practice-based research. She has a passion in her career to foster new partnerships and collaborations to enable the production of high quality, impactful research. 

Gwefan Ebost Twitter

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo