Gillian McFadyen

Gillian McFadyen

Prifysgol Aberystwyth

Crwsibl Cymru 2021

Dr Gillian McFadyen is a lecturer at the Department of International Politics, Aberystwyth University. She teaches, researches and writes in the area of British refugee politics, labelling, language and memory. She has published in the BJPIR, Journal of Migrant and Refugees Studies, and has recently published her first book, Refugees in Britain: Practices of Hospitality and Labelling (2020) with Edinburgh University Press. In addition, Gillian is also interested in detention practices, internment, postcolonialism, as well as interdisciplinary collaborations on political embroidery, political protest as well as expanding her research into working on maps, GIS, creative methodologies and community practices. 

Gwefan Ebost Twitter

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo