Sarah Daw

Sarah Daw

Prifysgol Caerdydd

Crwsibl Cymru 2023

Dr Sarah Daw obtained her PhD in English Literature from the University of Exeter in 2016 and she is now a Lecturer in English Literature at Cardiff University, specialising in Literature and the Environment. Her research focuses on post-war British and American literature and the environment, with a particular interest in the intersections of Cold War literature, science and ecological thought. Her first book was Writing Nature in Cold War American Literature (Edinburgh University Press, 2018). She is currently working on a second book on the popularisation of quantum physics and the history of ecopoetics from the mid-twentieth century to the present

Gwefan Ebost

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo