Bryonny Goodwin-Hawkins

Bryonny Goodwin-Hawkins

Prifysgol Aberystwyth

Crwsibl Cymru 2019

Bryonny is a social anthropologist specialising in rural and regional development in the United Kingdom and Central Europe. Originally from Aotearoa New Zealand, she joined Aberystwyth University in 2018, after previous appointments at the University of Melbourne. Her PhD research on post-industrialism in rural Northern England won the Australian Anthropological Society’s Best Thesis prize.

Bryonny currently contributes to two major research projects funded by the EU Horizon 2020 programme – IMAJINE and ROBUST. In the latter, she works in partnership with the Welsh Local Government Association. She is also affiliated to WISERD, the Welsh Institute of Social & Economic Research, Data & Methods.

Gwefan Ebost

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo