Amanda Lloyd

Amanda Lloyd

Prifysgol Aberystwyth

Crwsibl Cymru 2023

Amanda gained her BSc in Genetics and Biochemistry and PhD in Metabolomics from Aberystwyth University. She is a member of the Diet, Exercise and Health Group at Aberystwyth University (AU), with over 10 years of post-doctoral experience. She has an interest in developing metabolomics technology to address important bottlenecks in nutrition research and public health. Her most current research a Welsh Government funded project where she is creatively and innovatively developing health-enhancing functional foods in Wales and testing the health-benefits.

Gwefan Ebost Twitter

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo