Alex Latham-Gambi

Alex Latham-Gambi

Prifysgol Abertawe

Crwsibl Cymru 2022

Alex is a Lecturer in Law at Swansea University, having previously taught at the University of Sussex. He has a PhD from the University of Edinburgh (2015), a master’s degree from University College London (2010) and an undergraduate degree from the University of Oxford (2004). He was called to the Bar in 2006. His main research is in constitutional theory, with his PhD thesis examining the question of whether judicial review of legislation is anti-democratic. Alex is particularly interested in the symbolic dimension of constitutional design, and in the relationship between political institutions, political practices and political values.

Gwefan Ebost

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo