Llinos Haf Spencer

Llinos Haf Spencer

Prifysgol Bangor

Crwsibl Cymru 2023

Llinos is a Research Officer for Centre for Health Economics and Medicines Evaluation (CHEME), Bangor University. She is a co-applicant on the new Health and Care Research Wales Evidence Centre, which is the new centre stemming from the Wales COVID-19 Evidence Centre (WCEC), Welsh Government. She is also a co-applicant on the CYMELL Research for Patient and Public Benefit Project and is working on projects including MAP ALLIANCE, FEMUR III, and other Health and Care Economics Cymru (HCEC) related studies. Llinos also leads on patient and public involvement in CHEME and HCEC. She has been active in research since 1996 and has a particular interest in the health and wellbeing of people living in Wales, including Welsh language Patient Reported Outcome Measures (PROMs) and Welsh language awareness in health services research. She is also developing a ‘Dental deprivation’ bid with colleagues from HCEC and the British Dental Association (BDA).

Gwefan Ebost Twitter

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo