Gregory Burwell

Gregory Burwell

Prifysgol Abertawe

Crwsibl Cymru 2022

Gregory Burwell is a postdoctoral research scientist at the Department of Physics, Swansea University. He received his Ph.D. in engineering from Swansea University in 2014 and has worked on applications of nanomaterials at Swansea University and the Institute of Photonic Sciences in Barcelona, Spain. His current research focuses on the use of both inorganic and organic materials for optoelectronic and biosensor applications.

Gwefan Ebost Twitter

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo