Anita Brady-Boyd

Anita Brady-Boyd

Prifysgol Aberystwyth

Crwsibl Cymru 2023

Anita obtained her PhD from Dublin City University in Ireland in 2018, with a focus on utilising surface science solutions to solve problems for nanoelectronics. She then started a PDRA position in Aberystwyth University, working in the area of photovoltaic cells with an emphasis on organic hole transporting materials and perovskite solar cells. Anita was awarded a Marie Skłodowska–Curie Individual Fellowship by the European Commission in 2020 and moved to Belgium to work for the nanoelectronics company Imec. Here Anita’s work focused on area selective deposition to allow “bottom up” nanofabrication of electronic devices. Recently, Anita has moved back to Aberystwyth University to take up a lectureship position. She remains committed to research and is continuing her work on area selective deposition.

Gwefan Ebost Twitter

Meini prawf dethol

  • Rhagoriaeth mewn ymchwil
  • Diddordeb mewn gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol, a phrofiad ohono
  • Gallu meddwl yn greadigol ac yn arloesol
  • Diddordebau y tu hwnt i ymchwil sylfaenol
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol
  • Dealltwriaeth o genhadaeth Crwsibl Cymru ac ymroddiad iddi.
The awards logo